Cele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny odbył się 15 marca i zrzeszył nastolatki z ponad 100 krajów, które opuściły lekcje i wyszły na ulice, aby postulować konieczność walki o planetę i konieczność zmniejszenia dalszego niszczenia środowiska naturalnego. Jakie są postulaty strajkujących, którzy wzięli udział w wydarzeniu, zainspirowanym postawą Szwedki Grety Thunberg?

Cele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Choć początki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego były bardzo skromne, to w ciągu około ośmiu miesięcy stał się on wydarzeniem globalnym. Wydarzenie zapoczątkowała 15-letnia Szwedka, która w sierpniu 2018 roku zamiast do szkoły, udała się pod parlament w Sztokholmie, by protestować przeciwko zmianom klimatycznym wynikającym ze szkodliwej działalności człowieka. Greta Thunberg siedziała przed gmachem parlamentu w Sztokholmie przez ponad 6 godzin z transparentem „Skolstrejk för klimatet”. Protest powtarzała w każdy piątek. Do nastolatki dołączali jej rówieśnicy. Pierwszy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Polsce odbył się 15 marca.

Jakie są postulaty młodzieży?

Celem młodzieży, która uczestniczy w strajku, jest zmaksymalizowaniu presji, wywieranej na politykach, celem zmuszenia ich do działania. Według uczestników strajku segregowanie śmieci, ograniczenie zużycia plastiku, niejedzenie mięsa nie są w stanie zatrzymać katastrofy klimatycznej, do której cały świat nieuchronnie się zbliża. Kolejny postulat dotyczy konieczności wprowadzenia do programu nauczania zajęć na temat zmian klimatycznych, które kształtowałyby świadomość obecnych zmian klimatycznych oraz ich przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji w przyszłości. Młodzież postuluje też, by placówki szkolne funkcjonowały odpowiedzialnie wobec środowiska naturalnego, żądają też dostępu do informacji, pozwalających dokonywać świadomych wyborów konsumenckich oraz uznania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi za temat priorytetowy w mediach i przestrzeni publicznej.

Co jest przyczyną zmieniającego się klimatu?

Główną przyczyną zmiany klimatu jest efekt cieplarniany, który zachodził w naturze jeszcze przed istnieniem człowieka, ale nigdy w takim stopniu, jak w teraźniejszości. Gazy cieplarniane to czynnik, na który człowiek ma największy wpływ. Podnoszą one temperaturę na Ziemi, ponieważ światło Słońca przenika w znacznej mierze przez atmosferę i dociera do powierzchni naszej planety. Część z nich odbija się i wraca w kosmos, ale większość jest pochłaniana przez Ziemię. Jej ogrzana powierzchnia zaczyna emitować promieniowanie w podczerwieni, które jest zatrzymywane przez obecne w atmosferze gazy cieplarniane. Gazy cieplarniane absorbują podczerwień, co skutkuje podnoszeniem się temperatury. Rezultatem tego zjawiska jest „promieniowanie zwrotne” atmosfery. Rozgrzana atmosfera „świeci” w podczerwieni we wszystkich kierunkach. Część ciepła ucieka w kosmos lub zostaje pochłonięta przez powierzchnię planety. Efekt cieplarniany wywołują takie gazy jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), tlenek azotu (N2O) i para wodna.