Uprawnienia budowlane – jak je zdobyć?

Wielu studentów po ukończeniu kierunku z zakresu budownictwa, szuka pracy w swoim zawodzie. Mając tytuł inżyniera, zatrudnienie można znaleźć między innymi w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane, biurach projektowych, w urzędach zajmujących się bieżącym utrzymaniem budynków, dróg i mostów. Jeśli chcesz sprawować samodzielne funkcje, niezbędne będzie uzyskanie odpowiednich uprawnień. Podpowiadamy, jak je zdobyć.

Czym są uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to specjalny dokument  wydawany w formie decyzji odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej, który zezwala na prowadzenie działań w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dotyczy projektowania i kierowania robotami budowlanymi w stopniu ograniczonym lub bez ograniczeń. By uzyskać odpowiednie uprawnienia, konieczne jest odbycie praktyk w określonym czasie, a także zdanie egzaminów – pisemnego i ustnego. Wszelkie informacje dotyczące programu egzaminów publikuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jak przygotować się do egzaminu?

Uzyskanie odpowiednich uprawnień wymaga od kandydatów dużego zaangażowania i zapału do intensywnej pracy. Nauka opiera się głównie na studiowaniu aktów prawnych, co może wydawać się żmudną i nudną czynnością. Warto skorzystać z dostępnych rozwiązań, by ułatwić sobie przyswajanie poszczególnych zagadnień. Skorzystaj z oferty: https://sbm-szkolenia.pl/ i z pomocą profesjonalnego kursu przygotuj się do egzaminu państwowego. Forma online pozwala uczestniczyć w zajęciach z każdego miejsca na ziemi. Otrzymasz specjalny pakiet materiałów w wersji elektronicznej, a w nim – przykładowe testy, pytania na egzamin ustny i zapis z wykładów, który możesz odtworzyć w każdym momencie. Nieocenioną pomocą będzie również segregator aktów prawnych, specjalnie skomponowany dla Twojej specjalności. Szkolenia przeznaczone są dla inżynierów budownictwa, architektów, firm budowlanych, deweloperów, administracji publicznej, nadzoru budowlanego, zarządców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kadry technicznej oraz studentów. Zajęcia ruszają już wkrótce, dlatego warto zapisać się jak najszybciej.

Dobre przygotowanie z obszaru wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego sporządzania kosztorysów budowlanych inwestorskiego, ofertowego, zamiennego i powykonawczego zapewnia kurs: https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/kosztorysowanie-robot-budowlanych/. Zapoznaj się z możliwościami programu do kosztorysowania i zyskaj praktyczne zdolności, pomocne w codziennej pracy. Podwyższ swoje kwalifikacje!

Rozwój osobisty w każdej dziecinie jest równie istotny. Warto pamiętać, że przepisy budowlane ulegają zmianom, a osoby pełniące samodzielne funkcje powinny stale zwracać uwagę na kolejne nowelizacje poszczególnych aktów prawnych. Skorzystaj z pomocy fachowców i podnieś swoje kompetencje.